Contact Us 
For inquiries, please contact us below.      Taipei Office 


      Rm.903, 9F, NO.88, Sec.2 
      Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist.,
      Taipei City 100 TAIWAN        For inquiry

       info@sophisca.com
       T: +886 49 2257266 
       F: +886 49 2251896
      Production Site

      No. 107, Nangang 3 R.D.,
      Nantou City,
      Nantou County 540 TAIWAN